Psychiatrie en psychotherapiepraktijk De Klik

Praktijk

Renate Tillema-Schoon richtte in 2016 haar praktijk De Klik op. De Klik verwijst naar het gevoel wat zowel de therapeut als de cliënt hebben om een behandeling succesvol te laten zijn. De praktijk neemt GEEN nieuwe patiënten meer aan. VANAF januari 2018 heeft mijn praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars: Caresq; DSW; De Friesland; VRZ Zorginkoop en het Zilveren Kruis. Vanaf januari 2018 zijn de spreekuurtijden in de ochtend op maandag tot en met donderdag. De praktijk is GESLOTEN van 2 juli 2018 tot 20 augustus 2018. Waarneming is geregeld.

Psychiatrische diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek waaronder ook lichamelijk onderzoek, labonderzoek, ECG en- of longfoto.

Individuele behandeling

Individuele behandeling van stemmingsproblemen, problemen in het autisme spectrum, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsproblemen door middel van gesprekken en medicatie.

Individuele cliëntgerichte psychotherapie

Deze therapie richt zich op het in contact komen met de eigen innerlijke belevingswereld van de cliënt. Zowel contact maken met de gedachtes en innerlijke gevoelens om vandaar uit zichzelf te ontplooien. De therapeut heeft daarbij een ondersteunende maar ook onderzoekende rol. Waarbij het uiteindelijk doel zal zijn dat de cliënt leert vertrouwen op het eigen gevoelskompas en deze ook durft te volgen.

Verslavingsproblemen

Individuele behandeling van verslavingsproblemen en de onderliggende psychische problemen zoals een depressie.

Tarieven

U kunt het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekering en navragen hoeveel u vergoed krijgt door uw verzekering.

U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling wel of niet wordt vergoed. De Klik heeft per 1 oktober 2016 een tweejarig contract met MULTIZORG afgesloten. Vanaf januari 2017 heeft de praktijk ook een contract met het ZILVEREN KRUIS. Er zijn zorgverzekeraars die ook niet gecontracteerde zorgaanbieders 100% vergoeden. Meer over dit onderwerp vindt u op deze link. Bij behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt het af van uw polis (basisverzekering) of de behandeling geheel wordt vergoed. Onverzekerde zorg of consulten kosten 95 euro per uur. OVERZICHT VAN DE 16 ECHTE RESTITUTIEPOLISSEN 2017 Vrije artsenkeuze en 100% vergoeding NZa-tarief Ook dit jaar heeft Kwaliteit voor zorg weer een overzicht opgesteld van de bij hen bekende enige echte restitutiepolissen voor komend jaar. Als hulpmiddel hebben ze het volgende overzicht ontwikkeld. Al deze restitutiepolissen bieden vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg tot het NZa-tarief (=Wmg-tarief). Niet opgenomen zijn restitutiepolissen die een lager maximum tarief vergoeden. De keuze van de 16 is gebaseerd op het overzicht van de Contractvrije Psycholoog, waarin voor de meeste polissen van 2017 vermeld is wat er vergoed wordt. Verzekeraar Polis Maandpremie UMC Zorgverzekeraar Zorgverzekering 104,9 Zekur Gewoon Zekur Zorg Vrij 105,53 FBTO Basisverzekering Restitutie 108,5 PNOZorg Basisverzekering 109,94 VGZ Eigen Keuze 110,62 Zorg en Zekerheid Zorgvrij Polis 113 IZZ Restitutie 113,27 ONVZ Basisverzekering 114,72 Pro Life Principe polis restitutie 115,66 Univé Zorgvrij 117,25 de Goudse (VGZ) Eigen Keuze 118,95 VVAA Basis 119,5 De Friesland Vrije Keuze 120,5 Avéro Achmea Zorgplan Restitutie 121,75 Zilveren Kruis Achmea Basis Exclusief 121,75 Menzis Basis vrij 122 De maandpremies zijn gebaseerd op de laagste prijs bij verschillende vergelijkingssites, voor één volwassene, zonder aanvullende polis. Sommige polissen werden niet vermeld op deze vergelijkingssites. In die gevallen is gekeken naar de premie zoals vermeld op de website van de zorgverzekeraar. Voor de volledige lijst, met de bedragen op de afzonderlijke vergelijkingssites.

  • MULTIZORG

    VANAF 1-10-2016

  • ZILVEREN KRUIS

    VANAF 01-01-2017

  • DSW

    VANAF 01-01-2017

Neem contact op